Cycling Unlimited
 
 
  Order   Contact
 
Tuscany
Rome
Barcelona
Paris
Ireland
Greece
Andalucia
Salzburg-Venice
Ruta Iberica
Veneto
Rivièra
Silver route
Provence
Venice
Middle-Europe
GPS-tracks

De volgende gps-files zijn beschikbaar:

Fietsen naar Parijs

Eindhoven-Diest-dinant.zip
Dinant-Parijs.zip

Ook de Gps-tracks voor Maastricht - Dinant zijn nu toegevoegd met een verbinding naar de nieuwe variant over het fietspad van Clavier naar Ciney. De track is onderverdeeld in twee delen zodat men bij Clavier op het kruispunt met de route naar Venetie eventueel kan overstappen:
Maastricht-Clavier.zip
Clavier-Dinant.zip
Leuven-Parijs.zip (voorlopige versie)Op onze algemene GPS-pagina kunt u een handleiding voor het gebruiken van gpsdata downloaden.

(De uitgeverij stelt gps-tracks van derden beschikbaar aan andere fietsers. De uitgeverij is inhoudelijk niet verantwoordelijk voor deze gps-tracks).


Onbegrensd Fietsen
HOME
Order
Contact

Routes
Ireland
Rome
Barcelona
Paris

Parijs
Parijs
Map
Bicycle Transport
Comments
Photos
GPS